>
>
Рентна (пенсионна) застраховка

Рентна (пенсионна) застраховка

Този застрахователен продукт Ви дава възможност да инвестирате дългосрочно и разумно Вашите средства, за да си осигурите нормални доходи за старини.

Рентната застраховка има два отделни периода:

 • Период на отсрочка, през който вие инвестирате Вашите средства. Продължителността на този период е от 1 до 30 години;
 • Вторият период, през който получавате рентата - от 1 до 20 години или пожизнено.

Покрити рискове:

 • При смърт на Застрахования, през периода на отсрочване, на ползващите лица се връщат платените по застраховката основни премии и застраховката се прекратява.
 • В зависимост от желанието на Договорителя, рентната застраховка може да бъде сключена без или с наследяване при смърт на Застрахования през срока за получаване на рентата.
 • При трайна загуба на трудоспособност вследствие на злополука над 30%, настъпила през периода на отсрочване, застраховката се освобождава от премии, като остава в сила за пълния размер на месечната рента и всички покрити рискове.


Допълнителни рискове:

 • Смърт от злополука;
 • Болничен престой при злополука;
 • Временна загуба на трудоспособност от злополука;
 • Разходи за лекарства и консумативи при злополука;
 • Възможност за използване на рентните застраховки като обезпечение, срещу което да се тегли кредит.

Друга разновидност на този застрахователен продукт е - Групова рентна (пенсионна) застраховка. Застраховката се сключва на група лица по приложен поименен списък.

Предимства:

 • ползване от работодателя на данъчни облекчения по ЗКПО;
 • намаляване на разходите на работодателя за работни заплати поради намаляване на дължимите вноски за ДОО, ПКБ и здравно осигуряване. 

Каква застраховка търсите?

Или се свържете директно с нас за най-добра цена!