>
Застраховка Помощ при пътуване - туристически пътувания

Застраховка Помощ при пътуване - туристически пътувания

Застраховка Помощ при пътуване е медицинска застраховка с осигурен денонощен асистанс при пътуване в чужбина на отделни физически лица или организирани туристически групи. Застраховката осигурява защита в случай на злополука и/или заболяване, внезапно появило се по време на пътуването или престоя му в чужбина. Независимо от местонахождението на застрахования, Асистиращата компания му гарантира възможност да получи висококвалифицирана медицинска помощ, като предварително го насочва към специализирано медицинско заведение, и при необходимост осигурява транспортирането му.

Обект на застраховката
Застраховат се български и чуждестранни граждани по време на пътуване или престоя им извън територията на Република България, а в случаите когато се застраховат чуждестранни граждани и извън територията на страната, чийто граждани са. Застраховката може да се сключи индивидуално или за група лица.

Покрити рискове

  • Медицинска помощ - медицински преглед, изследвания, лечение и хирургическа намеса;
  • Лекарства, медицински средства и употреба на медицински уреди; стационарно лечение;
  • Превозване по спешност на Застрахования с линейка от мястото на злополуката или мястото, където е настъпило заболяването до най-близкото лечебно заведение за оказване на спешна и неотложна медицинска помощ;
  • Медицинско транспортиране до Република България; 
  • Осигуряване при необходимост на медицинско лице или заплащане разходите на член от семейството, за да придружи Застрахования при транспортирането му до Република България;
  • Репатриране в случай на смърт на Застрахования.

Допълнителни покрития:

  • Смърт на застрахования вследствие на злополука;
  • Трайно намалена или загубена работоспособност на застрахования вследствие на злополука. 

Каква застраховка търсите?

Или се свържете директно с нас за най-добра цена!